De diensten van Shared Expertise zijn exclusief beschikbaar voor werkgevers met een inkomensverzekering bij Turien & Co. Assuradeuren.

Met behulp van de specialistische kennis van de casemanagers worden werkgevers in staat gesteld om het verzuimtraject te toetsen op de juiste voortgang en indien nodig dit weer op orde te brengen. Hierin wordt actief de samenwerking met werkgever, de arbodienstverlener en interventiebedrijven gezocht om gezamenlijk een duurzame terugkeer in het arbeidsproces te stimuleren.

Naast ondersteuning op het operationele vlak ondersteunt Shared Expertise werkgevers ook op organisatieniveau met advisering over de gevolgen van wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Shared Expertise biedt de werkgever

  • Gesprekspartner voor werkgevers;
  • Kennis van en inzicht in de processen en procedures rondom verzuim, re-integratie en inzetbaarheid;
  • Volledige kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Sociale Zekerheidswetten;
  • Ondersteuning bij de uitvoering van processen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.