Jurisprudentie inkomen

Hierbij delen wij enkele recente uitspraken omtrent Corona op het gebied van inkomen.

  1. Kort geding: instellen mondkapjesplicht op werkvloer valt onder instructierecht werkgever. Instructie hoeft niet te worden gedifferentieerd naar functie. Werkgever mag loonbetaling opschorten en toegang tot het werk weigeren zolang werknemer niet aan de instructie voldoet. Werknemer krijgt wel voorschot op jarenlang te weinig betaald loon op grond van de Cao toegewezen.
    Meer weten? 👉 Link 
  2. Een werknemer die op vakantie is geweest in Turkije (code oranje), liegt tegen zijn werkgever hierover. Hij geeft eerst aan dat hij in Griekenland is geweest (code geel). Later geeft de werknemer toch toe dat hij in Turkije is geweest. Werkgever verzoekt tot ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen, o.a. meerdere malen liegen en het overleggen van vervalste documenten. Verzoek toegewezen, ondanks langdurig (onberispelijk) dienstverband. Geen transitievergoeding.
    Meer weten? 👉 Link 
  3. Kort geding. Werkgever heeft onvoldoende Covid-19 beschermingsmaatregelen voor werknemer getroffen en geen passend werk voor werknemer om thuis te kunnen werken aangeboden. Geen sprake van werkweigering door werknemer. Werkgever moet loon werknemer doorbetalen.Meer weten? 👉 Link