Verzuimende werknemer met een Vangnet/No Risk status

U heeft een verzuimende werknemer. Dat is voor uw bedrijf al vervelend genoeg en daar komen ook nog kosten bij kijken. Wellicht is er voor sommige verzuimdossiers de mogelijkheid om een Ziektewetuitkering bij het UWV aan te vragen. Dit zou kunnen gelden voor werknemers met een vangnet situatie of wanneer iemand onder een no-riskpolis valt.

Waarom zou u als werkgever de vangnet/no risk status uitvragen?

Het heeft voor u financiële voordelen om de status van een vangnet/no risk uit te vragen. Indien uw werknemer deze status heeft en arbeidsongeschikt wordt, zal deze niet meegenomen in uw premie voor de verzuimverzekering. Dit heeft ermee te maken dat deze werknemers betaald worden door het UWV wanneer zij arbeidsongeschikt worden. Voor u betekent dit in het kort: geen loonkosten (worden vanuit het UWV vergoedt), enkel de kosten van de re-integratie waar u toe verplicht bent als werkgever, en geen premieverrekening door uw verzuimverzekeraar.

Let op: vergeet niet de vangnet/no risk status aan te vragen bij het UWV.

Wanneer een Ziektewetuitkering?

In deze situaties kunt u als werkgever een Ziektewetuitkering voor de zieke werknemer aanvragen:

 1. Ziek door zwangerschap of bevalling
  Als uw werkneemster voor of na haar verlof ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling.
 2. Ziek door orgaandonatie
  Ook voor een werknemer die ziek wordt door orgaandonatie kunt u een ziektewetuitkering aanvragen. Dat kan ook als de werknemer een vooronderzoek heeft om te beoordelen of hij /zij geschikt is voor orgaandonatie (mits dat onderzoek minimaal een halve dag duurt).
 3. Uw zieke werknemer heeft een no-riskpolis
  Een werknemer met een ziekte of handicap kan recht hebben op de no-riskpolis.
 4. Uw werknemer valt onder de compensatieregeling en is ziek
  Tot slot kunt u soms voor oudere, voormalig werkloze werknemers een ziektewetuitkering aanvragen.
Komt u werknemer voor een Ziektewetuitkering in aanmerking, dan duurt deze uiterlijk tot uw werknemer twee jaar (104 weken) ziek is.

Meer weten over wanneer er recht is op een Ziektewetuitkering? Lees deze uitleg op de site van het UWV.

Het uitvragen van de no risk status

Als werkgever dient u bij de start van een arbeidsovereenkomst uitvraag te doen of er mogelijk sprake is van een no risk status. Wettelijk gezien hoeft de werknemer hier gedurende de eerste twee maanden van het dienstverband nog geen uitspraak over te doen.
Hierna kunt u als werkgever de no risk status uitvragen. Hiervoor kunt u deze voorbeeldbrief gebruiken.
Let op:  Zorg dat u voor het einde van de derde maand van de arbeidsovereenkomst ook de brief retour heeft. Hiermee kunt u nog tijdig gebruik maken van de no risk status.