Coronavirus (COVID-19)

Wij willen u graag informeren over de maatregelen die de verzuimverzekeraars en het UWV hebben getroffen. Daarnaast beantwoorden wij veel gestelde vragen over de consequenties van COVID-19.

FAQ

Om de verschillende vragen zo goed mogelijk te beantwoorden hebben wij een FAQ opgesteld. Doe er uw voordeel mee.

Verzuimverzekeraars

Kijk voor meer informatie ook op de websites van onze risicodragers.

UWV

Wij krijgen veel vragen over de consequenties van COVID-19. Vanuit onze rol, als Casemanager, hebben wij ons te houden aan de Wet Verbetering Poortwachter. Daarin is het UWV de uitvoerder.

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19, maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Daarom heeft het UWV, op deze wet een addendum Poortwachter COVID-19 geschreven.

In het kort het addendum Poortwachter COVID-19 uitgelicht

Uitgangspunt van de beoordeling is nog steeds de Werkwijzer Poortwachter. Als de beoordeling van het re-integratieverslag leidt tot de conclusie dat er onvoldoende re-integratie-inspanningen worden geleverd, moet het UWV echter rekening houden met de maatregelen die genomen zijn in het kader van de COVID-19 situatie.

Als bepaalde zaken vanwege de crisis niet uitgevoerd kunnen worden

  • De NVAB (bedrijfsartsen) en de NVVA (arbeidsdeskundige) hebben richtlijnen opgesteld, met als doel om datgene wat gedaan kan worden te doen.
  • Ook re-integratie bedrijven zijn creatief en gaan door met het benaderen van klanten.
  • Daarnaast zijn er nog steeds sectoren waar vraag is naar arbeidskrachten.
  • Een deel van de re-integratie activiteiten kan dus ook zeker in deze tijd doorgang vinden.
  • Daar waar onmogelijkheden zijn, bijvoorbeeld in verband met bedrijfssluiting of omdat thuiswerken niet mogelijk is, zal de werkgever dit zelf dienen aan te geven.

Onze tip:

  • Pak de re-integratieverantwoordelijkheid op, conform de richtlijnen van het UWV.
  • Doe wat noodzakelijk en mogelijk is en mocht dat niet lukken, maak het dan wel inzichtelijk.
  • Leg wijzigingen door COVID-19 vast in een bijstelling van het plan van aanpak.
  • Denkende aan; wat gedaan is, wat er is, welke noodzakelijke informatie of actie ontbreekt, waarom dat niet kan gebeuren en waarom er geen alternatieven zijn.