Klachten

U kunt ervan uit gaan dat wij onze uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden of heeft u tips om onze dienstverlening te optimaliseren dan horen wij dat graag van u. Als u een klacht bij ons heeft ingediend dan ontvangt u van ons binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Als wij toch meer tijd nodig hebben om inhoudelijk op uw klacht te reageren dan brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Heeft u een klacht of suggestie voor verbetering dan kunt u ons dat op verschillende manieren laten weten:
Shared Expertise
Klachtenbeheer
Antwoordnummer 618
1800 VB Alkmaar
(postzegel is niet nodig)

Arbodienst

Vanuit werkgevers en adviseurs ontvangt Shared Expertise signalen over de dienstverlening van de samenwerkende arbodiensten. De werkgever draagt zelf zorg om een signaal of klacht in te dienen n bij de arbodienst. Daarnaast bespreekt de casemanager van Shared Expertise de signalen op dossierniveau en op hoofdlijnen met de arbodienst.

Mocht u een signaal of klacht hebben over de dienstverlening van een arbodienst, neem dan contact met ons op.