Risicodragers (verzekeraars)

Shared Expertise wordt door Turien & Co. ingezet als casemanagementbedrijf. Shared Expertise heeft in samenwerking met Turien & Co. afspraken gemaakt met de risicodragers op het gebied van co-financiering van interventies. Interventies dragen bij aan een verkorting van de verzuimduur.

Turien & Co. is een gevolmachtigde van inkomensverzekeringen voor deze risicodragers (verzekeraars):
  • a.s.r.
  • AvĂ©ro Achmea
  • Bovemij
  • De Goudse Verzekeringen
  • Nationale-Nederlanden
  • Quantum Leben