Interventies

Een belangrijk speerpunt in onze werkwijze is de inzet van interventies om de verzuimduur te beperken. Onze casemanagers denken mee met de werkgevers en arbodiensten over wanneer en welke interventie het beste ingezet kan worden.

Interventies worden voornamelijk ingezet met onderstaande redenen:
  • het bespoedigen van het herstel;
  • het in kaart brengen van de (toekomstige) arbeidsmogelijkheden;
  • het begeleiden van de zieke werknemer naar ander (passend) werk.

Verzoek co-financiering

Als de werkgever een interventie inzet, kunnen zij een verzoek tot co-financiering indienen bij Shared Expertise. Op basis van het mandaat en de gestelde voorwaarden wordt het verzoek beoordeeld en/of voorgelegd aan de risicodrager. Wij maken een kosten-batenanalyse en kijken naar de onderbouwing van de inzet van de interventie. Na de beoordeling wordt er een uitspraak gedaan over een eventuele bijdrage.

Bij meerdere arbodiensten is het proces voor verzoeken van co-financiering efficiƫnt ingeregeld, waarbij verzoeken direct door de arbodienst worden ingediend. Hierdoor ontvangen werkgevers eerder bericht over de bijdrage van de interventie.