Samenwerkingen

Shared Expertise werkt samen met verschillende partijen zoals Turien & Co., werkgevers (verzekeringsnemers), arbodiensten, assurantieadviseurs, risicodragers, interventiepartijen en zieke ex-werknemers (Ziektewet Eigenrisicodrager).

Shared Expertise en Turien & Co.

Shared Expertise is een initiatief van Turien & Co. Assuradeuren en is opgericht in 2018. Turien & Co. is ervan overtuigd dat de rol als gevolmachtigde van inkomensverzekeringen alleen goed uitgevoerd kan worden met een goede inzet van casemanagement. Voor werkgevers vertaalt zich dit in kosteloos advies, een betere grip bij (langdurig) verzuim waarmee eventuele premieverhogingen voorkomen of beperkt kunnen worden.

Met onze dienstverlening kunnen wij door werkgevers kosteloos als casemanagementbedrijf ingezet worden. Dit geldt voor de in volmacht gesloten verzuimverzekeringen bij Turien & Co. Assuradeuren.

Turien & Co. - Schade Inkomen

Shared Expertise wordt ingezet op initiatief van afdeling Schade Inkomen van Turien & Co. De verzuimdossiers worden tien weken ná de eerste ziektedag door de schadeafdeling aan de casemanagers toegewezen. Ook wordt het proces ‘uitvoeren co-financiering’ uitbesteed aan Shared Expertise. Voor de uitkering is afdeling Schade Inkomen verantwoordelijk.