Arbodienst

Voor de arbodiensten fungeren de casemanagers van Shared Expertise als sparringpartner, waarbij de kwaliteit gemonitord en periodiek besproken wordt met de arbodiensten. Een nauwe samenwerking met de arbodienstverleners munt uit in een goede kwaliteit van verzuimbegeleiding voor de werkgever en draagt bij aan een verkorting van de verzuimduur.

Vanuit werkgevers en adviseurs ontvangt Shared Expertise signalen over de dienstverlening van de samenwerkende arbodiensten. De werkgever draagt zelf zorg om een signaal of klacht in te dienen bij de arbodienst. Daarnaast bespreekt de casemanager van Shared Expertise de signalen op dossierniveau en op hoofdlijnen met de arbodienst.