Assurantieadviseur

Bent u assurantieadviseur van Turien & Co. en wilt u graag uw relaties op inkomensgebied ondersteunen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u ondersteunen bij en informeren over de volgende zaken:
  • Verzuimbegeleiding in het kader van Wet verbetering Poortwachter
  • Co-financiering interventie
  • (Vervroegde) IVA/WIA
  • Vangnetsituatie zoals no-risk, zwangerschap, e.d.
Als het gaat om de inkomenspropositie is het voor u als assurantieadviseur steeds meer een uitdaging om betrokken te blijven bij uw relatie aangezien de afwikkeling omtrent verzuimmanagement (schade en/of naverrekening) rechtstreeks afgehandeld wordt via het portaal met de volmacht of verzekeraar. Dit maakt het lastiger om binding te houden met uw relatie.

Voor assurantieadviseurs van Turien & Co. is Shared Expertise dan ook een belangrijk onderscheidende dienstverlening. Onze ondersteuning is namelijk kosteloos voor assurantieadviseurs en zijn relaties.