Over Shared Expertise

Shared Expertise ondersteunt kosteloos werkgevers met een inkomensverzekering op het gebied van verzuim- en re-integratie vraagstukken en sociale wetgeving. Onze casemanagers zien erop toe dat alle betrokken partijen samen zorgen voor een duurzame terugkeer van zieke werknemers naar de werkvloer.

Zodra een verzuimdossier langer dan tien weken duurt of als er sprake is van een bijzondere verzuimsituatie (zoals preventief verzuim en verzuim door arbeidsconflict of ongeval), wordt het verzuimdossier automatisch van de afdeling Schade Inkomen van Turien & Co overgedragen aan Shared Expertise.

Onze aanpak is erop gericht om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen. De werkgever kan op basis van de expertise van de casemanagers de juiste beslissingen nemen in het kader van de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter.