Onze dienstverlening

Shared Expertise is een casemanagementbedrijf en heeft tot doel werkgevers kosteloos te helpen op het gebied van verzuim- en re-integratie vraagstukken. Met onze kennis zorgen wij ervoor dat alle betrokken partijen werken aan een duurzame terugkeer van uw zieke werknemer naar de werkvloer. Onze casemanagers hebben ruime ervaring op het gebied van re-integratie, verzuimmonitoring en sociale wetgeving. Deze dienstverlening is exclusief voor werkgevers met een inkomensverzekering bij Turien & Co. Assuradeuren.

Onze aanpak is gericht op het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers waarbij werkgevers met een verzuimverzekering geadviseerd worden op gebied van verzuimmanagement. Als werkgever kunt u op basis van de expertise van de casemanagers de juiste beslissingen nemen in het kader van de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter.

Voor de arbodiensten fungeren wij als sparringpartner waarbij de kwaliteit gemonitord en periodiek besproken wordt met de arbodienst.

De voordelen van Shared Expertise op een rij:

  • Kosteloos advies op gebied van verzuim- en re-integratie vraagstukken voor werkgever en intermediair.
  • Een betere grip bij (langdurig) verzuim.
  • Meedenken in het co-financieren van interventies.
  • Het voorkomen of beperken van eventuele premieverhogingen voor inkomensverzekeringen.
  • Fungeren als sparringpartner voor arbodiensten om de kwaliteit van dienstverlening te monitoren en periodiek te bespreken.
Shared Expertise helpt u als werkgever op weg als een verzuimsituatie langere tijd dreigt te gaan duren. Onze casemanagers zorgen ervoor dat alle betrokkenen de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter niet uit het oog verliezen. Daarnaast adviseren zij, indien nodig, welke stappen er noodzakelijk zijn om de re-integratie optimaal uit te voeren.

Download hier ons dienstverleningsdocument.